Stora Hyttnäs

 

 

Zonal pelargon

Röda dubbla blommor

Räknas som en ”gammal sort”

Kallas också Röd Mårbacka

Hem

Copyright ©MWT Lilla Villan