Islington Peppermint

 

Hybrid

Sorteras ibland in som doft pelargon

Doftar pepparmint

Har även sett den sorteras som dvärg

Korsning mellan P. tomtentosum  x

har sett uppgift på både P.x splendide & P.tricolor som andra föräldern

 

Hem

Copyright ©MWT Lilla Villan